MICROSOFT DYNAMICS NAV

Dynamics NAV (NAVISION) - to system klasy ERP oferujący rozwiązania adresowane do firm, które poszukują łatwego i elastycznego oprogramowania, umożliwiającego szybkie dostosowywanie się do zmian zachodzących na rynku i wykorzystanie pojawiających się możliwości biznesowych.

NAVISION

System Navision zawiera rozbudowane funkcje w zakresie finansów, księgowości, obsługi magazynów, produkcji.
Navision jest zintegrowany w jedną bazę danych oraz jedną platformę biznesową, gdzie wszystkie funkcjonalności korzystają z tych samych danych w czasie rzeczywistym, a co za tym idzie nie występuje dodatkowa konieczność wymiany danych pomiędzy modułami.

Standardową funkcjonalność systemu rozszerzają opracowane przez nas moduły:

Microsoft Dynamics 365 Business Central

Dynamics 365 Business Central to najnowsza, polska wersja systemu. Wśród nowości, oferowanych przez tę edycję oprogramowania, można znaleźć między innymi:
* możliwość obsługi za pomocą tabletu i telefonu na urządzeniach Windows, Android lub IOS,
* integrację z Office 365 i Microsoft Dynamics CRM,
* ochronę danych i wspieranie zgodności z GDPR,
* uproszczone przetwarzanie płatności,
* uproszczony układ dzienników,
* optymalizację poziomów magazynowych,
* ulepszenie dokładności prognoz,
* kopiowanie arkuszy kont,
* wbudowane wykresy Power BI,
* ulepszoną wspomaganą konfigurację tworzenia firmy.

Poniżej prezentujemy zestawienie głównych funkcji systemu.

Historia

Początki systemu sięgają roku 1986, w którym to duńska firma Navision Software zadebiutowała na rynku oprogramowania finansowo-księgowego systemem Navigator. Pięć lat później, w roku 1991 system zmienił nazwę na Navision. Intensywne prace nad rozwojem oprogramowania, zaowocowało stworzeniem w 1994 roku wersji graficznej z interfejsem użytkownika COM, dedykowanego dla Windows.
W lipcu 2002 roku Microsoft Corporation przejęła firmę Navision zmieniając nazwę produktu na Microsoft Bussines Solution – Navision. Obecnie system wchodzi w skład rodziny produktów Microsoft Dynamics pod nazwą Microsoft Dynamics 365 Business Central.
System dostępny jest w kilkudziesięciu językach na całym świecie i w pełni integruje się z narzędziami Microsoftu oraz z platformą .NET.

Funkcje Dynamics NAV

Poniższe zestawienie zawiera najważniejsze funkcje systemu Dynamics NAV

Zarządzanie finansami

 • Księga główna
 • Alokacje
 • Budżetowanie
 • Arkusze kont
 • Konsolidacja
 • XBRL
 • Dziennik zmian
 • Prognozy Cash Flow
 • Środki trwałe
 • Konta bankowe
CRM

 • Zarządzanie kontaktami
 • Zarządzanie zadaniami
 • Integracja z programem Outlook
 • Zarządzanie kampanią
 • Rejestrowanie poczty w MS Exchange
 • Zarządzanie dokumentami
 • Zarządzanie zleceniami serwisu
 • Zarządzanie cenami serwisu
 • Zarządzanie przedmiotami serwisu
 • Zarządzanie umowami serwisu
Zarządzanie łańcuchem dostaw

 • Należności
 • Fakturowanie sprzedaży
 • Zarządzanie zleceniami sprzedaży
 • Rabaty faktur sprzedaży
 • Alternatywne adresy wysyłki
 • Agenci wysyłki
 • Zarządzanie zleceniami zwrotu sprzedaży
 • Rabaty wierszy sprzedaży
 • Wycena wierszy sprzedaży


 • Zobowiązania
 • Fakturowanie zobowiązań
 • Zarządzanie zleceniami zakupu
 • Rabaty faktur zakupów
 • Zarządzanie zapotrzebowaniem
 • Alternatywne adresy odbioru
 • Zarządzanie zleceniami zwrotu zakupu
 • Rabaty wierszy zakupu
 • Wycena wierszy zakupu

Magazyn

 • Obietnica zamówienia
 • Kalendarze
 • Wycena kampanii
 • Odłożenia
 • Pobrania magazynowe
 • Wydania magazynowe
 • Arkusz kosztów ewidencyjnych
 • Systemy zarządzania magazynem
 • Wewnętrzne odłożenia i pobrania
 • Ustawienia pojemników
 • System automatycznej rejestracji danych
 • Inwentaryzacja cykliczna

Produkcja

 • Zlecenia produkcyjne
 • BOMy materiałowe
 • Zarządzanie wersjami
 • Wytwarzanie zwinne
 • Planowanie dostaw
 • Prognozy zapotrzebowania
 • Ograniczone zasoby
 • Gniazda robocze
 • Stanowiska robocze
 • Planowanie obciążenia


 • Nieograniczona liczba firm
 • Oddziały
 • Wielowalutowość
 • Intrastat
 • Kolejkowanie zadań
 • Wymiary
 • Kody przyczyny
 • Raporty Word


 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Connector
 • Dynamics NAV Server
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie zasobami
 • Zarządzanie zleceniami
 • Zarządzanie wydajnością

Autorskie rozwiązania

Oferujemy moduły rozszerzające standardową funkcjonalność systemu Dynamics NAV - NAVISION - od wersji 4.0 do Business Central

Jednolity Plik Kontrolny

Moduł umożliwia przekazywanie danych do Urzędu Skarbowego w ujednoliconej formie elektronicznej.
Dane są generowane na podstawie ksiąg rachunkowych, wyciągów bankowych, zapisów magazynu oraz ewidencji zakupów i sprzedaży VAT. Moduł obsługuje również raportowanie JPK VDEK.

Kadry i Płace

Moduł wspomaga zarządzanie zasobami ludzkimi, umożliwiając tworzenie rozliczeń czasu pracy oraz wynagrodzeń zgodnie z polskimi przepisami. Pakiet zawiera między innymi takie funkcje jak: Ewidencja pracowników, Rozliczenia czasu pracy, Pobieranie danych z czytników, Pobieranie danych z tachografów, Portal pracowniczy, Rozliczanie wynagrodzeń, Wymiana danych z programem Płatnik, Rozliczenia delegacji, Deklaracje, Raporty kadrowe, Kalendarze.

Finanse i Księgowość - Polska

Rozszerzenie zawiera funkcje niezbędne do prowadzenia ksiąg zgodnie z polską ustawą o rachunkowości.
Pakiet zawiera między innymi takie funkcje jak: Faktura VAT, Faktura korekta, Rejestr VAT, Bilans, Rachunek zysków i strat, Raporty środków trwałych, Kasa, Kalkulacje różnic kursowych, Automatycznie pobieranie kursów walut.

Grupa kapitałowa

Pakiet zawiera modyfikacje systemu usprawniające prowadzenie księgowości grupy kapitałowej.
Moduł znacznie ogranicza czas potrzebny na wprowadzanie danych. Pakiet usprawnia konsolidację danych oraz raportowanie na poziomie grupy.

Faktury elektroniczne KSeF

Jest to rozwiązanie dla przedsiębiorstw chcących skorzystać z możliwości systemu KSeF. Moduł współpracuje z Krajowym Systemem e-Faktur i pozwala na łatwe wystawianie i przesyłanie faktur elektronicznych.

Magazyny zewnętrzne

Moduł daje możliwość monitorowania magazynów obsługiwanych przez firmy zewnętrzne. Dzięki temu rozszerzeniu użytkownicy mają możliwość raportowania stanów oraz ruchów zapasów na magazynach zewnętrznych. Moduł zapewnia automatyczną wymianę danych oraz raportowanie obejmujące zarówno ilości jak i wartości zapasów w poszczególnych lokalizacjach.

Planowanie produkcji

Moduł wspomaga pracę planisty i koordynację zadań zaopatrzenia oraz kooperacji.
Dodatkowe widoki pokazują zaawansowanie procesu produkcji z podziałem na poszczególne projekty produkcyjne, etapy projektów oraz działy firmy. Moduł zawiera rozszerzenia funkcji związanych z raportowaniem i rejestracją procesu produkcji.

Rozliczenia produkcji

Rozszerzenie zawiera funkcje wspomagające tworzenie rozliczeń i raportów dotyczących procesu produkcji. Moduł zawiera między innymi takie funkcje jak Rozliczenie kosztów pośrednich, automatyczne statystyki projektów produkcyjnych, tworzenie wskaźników oraz przeprowadzanie na ich podstawie rozliczeń i kalkulacji.

Terminale produkcyjne

Moduł umożliwia rejestrację zadań wykonywanych na hali produkcyjnej.
Terminal rejestruje zadania określone w marszrutach zleceń produkcyjnych, jak i dowolnie definiowane zadania ogólne. Terminal funkcjonuje w kilku trybach, w zależności od funkcji jaką pełni dany pracownik.
Moduł współpracuje z czytnikami kodów kreskowych oraz z kartami zbliżeniowymi.

Zarządzanie opakowaniami

Moduł umożliwia rejestrowanie oraz raportowanie ruchów opakowań.
Rozszerzenie pozwala określić stany opakowań własnych oraz opakowań obcych. Monitorowane są stany we własnych magazynach, jak i ilości wydane kontrahentom. Moduł umożliwia zarówno raportowanie ilości, jak i wartości opakowań.

Bufor księgowy

Bufor księgowy umożliwia w prosty sposób tymczasowo ewidencjonować dokumenty finansowe i magazynowe. Dokumenty przechowywane w buforze są widoczne w raportach, na kontach K/G oraz w gospodarce magazynowej. Dokumenty takie można w każdej chwili edytować lub usuwać.