Wdrożenia Dynamics NAV

Oferujemy pełny cykl wdrożenia Microsoft Dynamics NAV (Navision). Podczas wdrożenia systemu Navision stosujemy sprawdzoną metodologię Microsoft Dynamics SureStep®. Metodologia Microsoft Dynamics SureStep® opisuje procesy projektowe oraz narzędzia wspierające zarządzanie projektami. Stworzona została na podstawie wieloletnich doświadczeń zespołu konsultantów firmy Microsoft związanych z implementacją rozwiązań linii produktów Microsoft Dynamics®. Koncentruje się na konkretnej grupie zagadnień biznesowych i wdrażanych narzędzi, przez co umożliwia znaczne zmniejszenie czasu wdrożenia, obniżenie kosztów i zmniejszenie ryzyka. Microsoft Dynamics SureStep® przekłada się bezpośrednio na zwiększenie satysfakcji klienta i gwarantuje zakończenie projektu sukcesem. Została stworzona w oparciu o wnioski płynące z wdrożeń rozwiązań biznesowych, wzorce zawarte w Microsoft Solution Framework® oraz wytyczne Project Management Institute (PMI).

W procesie wdrożenia można wyodrębnić między innymi następujące elementy:

* Analiza przedwdrożeniowa - Określenie celów biznesowych, identyfikacja procesów, określenie zakresu funkcjonalnego i organizacyjnego, harmonogramu oraz kosztów wdrożenia.
* Przygotowanie systemu do pracy produktowej - instalacja oprogramowania, ustawienia systemu, migracja danych, testy
* Szkolenia użytkowników
* Opieka powdrożeniowa - wsparcie dla użytkowników, dalszy rozwój implementacji systemu w przedsiębiorstwie


W ramach wdrożenia dostarczamy licencje Dynamics NAV, licencje uzupełniające, moduły rozszerzające funkcjonalność NAV jak i niezbędny sprzęt komputerowy.

Kontakt

Serwis Dynamics NAV

Opieką powdrożeniową zajmuje się dedykowany zespół prowadzonego przez nas Centrum Serwisowego Navision. Centrum Serwisowe Navision jest jednostką organizacyjną Mediadat Software, której celem jest zapewnienie pomocy dla użytkowników Navision, zapewnienie serwisu systemu, przeprowadzanie szkoleń jak i współpraca z działem programistycznym w zakresie dostosowania Navision do indywidualnych wymagań klienta.

Centrum Serwisowe Navision dostępne jest w formie:
* HOTLINE
* ogólnopolskiej sieci konsultantów

W ramach opieki powdrożeniowej oferujemy między innymi wsparcie techniczne, dokonywanie niezbędnych modyfikacji systemu, aktualizacje, przeprowadzanie integracji z innymi aplikacjami, tworzenie nowych raportów i analiz, pomoc merytoryczna umożliwiająca efektywne wykorzystanie systemu, wsparcie w rozwiązywaniu bieżących problemów użytkowników NAVISION, szkolenia nowych pracowników.
Proponujemy różne modele współpracy. Chętnie wyjdziemy naprzeciw Państwa oczekiwaniom.

Kontakt

Programowanie Dynamics NAV

Dysponujemy profesjonalnym działem programistycznym Navision.
Wiedza zatrudnianych przez nas programistów jest potwierdzona certyfikatami nie tylko z zakresu programowania, instalacji i ustawień systemu NAV, ale również w zagadnieniach związanych z finansami, CRM, produkcją i innymi.
Najlepszą wizytówką naszych umiejętności są opracowane w naszym zespole moduły dedykowane dla Navision.

Posiadamy niezbędny potencjał, aby zaoferować dostosowanie systemu Dynamics NAV do indywidualnych potrzeb klienta. Oferujemy między innymi wprowadzanie zmian w istniejących obiektach Navision (formularze, tabele, raporty), opracowania nowych modułów, ustawienia wymiany danych z systemami zewnętrznymi. Prace programistyczne prowadzimy zgodnie z metodologią Microsoft Solution Framework, zapewniającą najwyższą jakość rozwiązań.

Dział programistyczny Navision współpracuje ściśle z naszym Centrum Serwisowym Dynamics NAV, dzięki czemu nasi klienci mają stały dostęp do zespołu programistów oraz gwarancje szybkich terminów realizacji zadań.


Kontakt

Szkolenia użytkowników Dynamics NAV

Zapewniamy kompleksowe i profesjonalne szkolenia dla użytkowników Dynamics NAV. Harmonogramy szkoleń dla poszczególnych modułów Navision są indywidualne dobierane do potrzeb klienta. Szkolenia przeprowadzane są przez konsultantów mających bogate doświadczenie w pracy z programem. Nasi szkoleniowcy posiadają stosowne certyfikaty oraz ukończone kursy pedagogiczne.


Kontakt